OCD | ZOKBeing a complex system of parts and organs, the body enters different relationships and relations. It is difficult to mark the boundaries or even separate the functions assigned to certain body parts in order to keep the system working. The same is with forcing upon the viewer the change of the point of view and his/her evaluation of other people. Irrational thoughts that arise in the mind automatically cause suffering, from which the person wants to be free are called obsessions.

Videos should be displayed simultaneously on different walls in one room.


Ciało, będąc skomplikowanym układem części, narządów, występuje w związkach i relacjach. Trudno rozgraniczyć czy wręcz oddzielić przypisane funkcje określonym jednostkom, żeby zachować sprawność ustroju. Tak samo jak narzucić odbiorcy zmianę punktu spojrzenia i oceny drugiego człowieka. Irracjonalne myśli, pojawiające się w świadomości automatycznie i powodujące cierpienie, od których osoba chce się uwolnić nazywane są obsesjami.

Widea powinny być wyświetlane symultanicznie na różnych ścianach w jednym pomieszczeniu.

-1 | video | 2010
-1 | wideo | 2010


0 | video | 2010
0 | wideo | 2010


1 | video | 2010
1 | wideo | 2010