Tarring and feathering | Smołowanie i opierzanieWhen the causes of an illness remain undiagnosed and the therapy turns out to be impossible or ineffective, the disease becomes morally marked and associated with a punishment. A considerable number of patients treat their affliction with disgust and feel a specific type of shame. The reputation of a disease might significantly sharpen the suffering of the patients. The opinions which disfigure the experience of the disease sometimes have fatal consequences by discouraging people from undergoing treatment or postponing its commencement.


Choroba, której źródło jest nieznane, a terapia jest niemożliwa lub nieskuteczna, nacechowana jest znaczeniem moralistycznym, sugerującym karę. Znaczna liczba pacjentów odczuwa wstręt w stosunku do swojej przypadłości oraz specyficzny rodzaj wstydu. Reputacja choroby może istotnie wpływać na zwiększenie odczuwania cierpienia wśród chorych. Opinie deformujące doświadczanie choroby są czasem bardzo tragiczne w skutkach, zniechęcając ludzi do podjęcia leczenia lub skutecznie opóźniając jego rozpoczęcie.

REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013
REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013
REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013
REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013
REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013
REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013
REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013
REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013
REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013
REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013
REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013
REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013
REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013
REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013
REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013
REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013
REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013
REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013
REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013
REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013
REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013
REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013
REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013

REST II from the Tarring and Feathering cycle | object | 58 x 42 x 19 cm | 2013
REST II z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 58 x 42 x 19 cm | 2013REST II from the Tarring and Feathering cycle | object | 58 x 42 x 19 cm | 2013
REST II z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 58 x 42 x 19 cm | 2013REST II from the Tarring and Feathering cycle | object | 58 x 42 x 19 cm | 2013
REST II z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 58 x 42 x 19 cm | 2013REST II from the Tarring and Feathering cycle | object | 58 x 42 x 19 cm | 2013
REST II z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 58 x 42 x 19 cm | 2013REST II from the Tarring and Feathering cycle | object | 58 x 42 x 19 cm | 2013
REST II z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 58 x 42 x 19 cm | 2013REST II from the Tarring and Feathering cycle | object | 58 x 42 x 19 cm | 2013
REST II z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 58 x 42 x 19 cm | 2013REST II from the Tarring and Feathering cycle | object | 58 x 42 x 19 cm | 2013
REST II z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 58 x 42 x 19 cm | 2013REST II from the Tarring and Feathering cycle | object | 58 x 42 x 19 cm | 2013
REST II z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 58 x 42 x 19 cm | 2013REST II from the Tarring and Feathering cycle | object | 58 x 42 x 19 cm | 2013
REST II z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 58 x 42 x 19 cm | 2013REST II from the Tarring and Feathering cycle | object | 58 x 42 x 19 cm | 2013
REST II z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 58 x 42 x 19 cm | 2013REST II from the Tarring and Feathering cycle | object | 58 x 42 x 19 cm | 2013
REST II z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 58 x 42 x 19 cm | 2013REST II from the Tarring and Feathering cycle | object | 58 x 42 x 19 cm | 2013
REST II z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 58 x 42 x 19 cm | 2013REST II from the Tarring and Feathering cycle | object | 58 x 42 x 19 cm | 2013
REST II z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 58 x 42 x 19 cm | 2013REST II from the Tarring and Feathering cycle | object | 58 x 42 x 19 cm | 2013
REST II z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 58 x 42 x 19 cm | 2013REST II from the Tarring and Feathering cycle | object | 58 x 42 x 19 cm | 2013
REST II z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 58 x 42 x 19 cm | 2013REST II from the Tarring and Feathering cycle | object | 58 x 42 x 19 cm | 2013
REST II z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 58 x 42 x 19 cm | 2013

REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013
REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013
REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013
REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013
REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013
REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013
REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013
REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013
REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013
REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013
REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013
REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013
REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013
REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013
REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013
REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013
REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013
REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013
REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013
REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013
REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013
REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013

Google Translate

From: Polish To: English

Shame (emotion)

This article is about emotion. See also other meanings of the word.
This article may contain unreliable source.
This article may contain their own work or unverified data.

Shame is a complex response of the body (eg, blushing), combined with the reasonably foreseeable action (hide), unpleasant thoughts ("I'm stupid", "What does she think of me").

According to the Patricia and Ronald Potter - Efronów "shame is a painful conviction about their own fundamental weaknesses as a human being." [citation needed]

According personalists shame protects human dignity and modesty combined with experience and conviction about their own values.

Shame can be divided into healthy shame and toxic. Toxic shame, shame, which enslaves, subjectively perceived as an overwhelming sense of his own imperfections, weaknesses. If someone feels the toxic shame, it feels worthless loser, I feel that it rose to the occasion, as a man. Toxic shame cause splitting of 'I'. This raises the overall feeling of isolation and loneliness.

bibliography
A. Dodziuk: Shame. How to better understand it and do not let poison our lives. Warsaw: Polish Institute of Health Psychology Psychological Association, 1999.
Karol Wojtyla: Love and Responsibility. New York: 1961.

See also: guilt [show]

Category: Emotion and motivation

Report a bug

This page was last modified 14:26, 22 January 2013.

Use of Wikipedia at your own risk


Wstyd (emocja)

Ten artykuł dotyczy emocji. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.
Ten artykuł może zawierać nierzetelne źródła.
Ten artykuł może zawierać twórczość własną lub niezweryfikowane dane.

Wstyd to zespół reakcji organizmu (np. rumieniec), połączony z możliwym do przewidzenia działaniem (ukrycie się), przykrymi myślami („Jestem głupi”, „Co ona sobie o mnie pomyśli”).

Według Patricii i Ronalda Potterów – Efronów „wstyd to bolesne przeświadczenie o własnej zasadniczej ułomności jako istoty ludzkiej”. [potrzebne źródło]

Według personalistów wstyd chroni ludzką godność, a wstydliwość łączy się z doświadczeniem i przekonaniem o własnej wartości.

Wstyd możemy podzielić na wstyd zdrowy i toksyczny. Toksyczny wstyd, wstyd, który zniewala, subiektywnie odczuwany jest jako wszechogarniające poczucie własnej niedoskonałości, ułomności. Jeżeli ktoś odczuwa toksyczny wstyd, to czuje się bezwartościowy, przegrany, czuje, że nie stanął na wysokości zadania, jako człowiek. Toksyczny wstyd powoduje rozczepienie 'ja'. Rodzi poczucie izolacji i całkowitego osamotnienia.

Bibliografia
A. Dodziuk: Wstyd. Jak lepiej go rozumieć i nie pozwolić, żeby zatruwał nam życie. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1999.
K. Wojtyła: Miłość i odpowiedzialność. Lublin: 1961.

Zobacz też: poczucie winy [pokaż]

Kategoria: Emocje i motywacja

Zgłoś błąd

Tę stronę ostatnio zmodyfikowano 14:26, 22 sty 2013.

Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność