Purer | Czystrza



With time dust covers everything.


Z czasem wszystko zakrywa kurz.





  Purer | video | 2010
Czystsza | wideo | 2010






showcase with the remains of rubbers | object | 30 x 23 cm | 2010
gablota z resztkami gumek | obiekt | 30 x 23 cm | 2010



showcase with the remains of rubbers | property | 30 x 23 cm | 2010
gablota z resztkami gumek | obiekt | 30 x 23 cm | 2010