Porn | PornoMany aspects of our existence, corporeality, sexuality, reproduction capacity are negated and function as taboos, rendered more and more bizarre and manipulated. The things which evoke disgust and fear, which terrify and at the same time provoke admiration, desire, fascination, e.g. the fringes of life, transitional states of our existence, such as birth or death, indicate the most important elements of our subjectivity. What we see as static stable bodies are merely freeze frames of matter remaining in the state of permanent flux. Entirety of chemical reactions and connected to them energetic processes, which occur in living cells, what is the basis of all biological phenomenon.

Size of the installation depends on the exhibition space, and the duration of the exposition due to the organic substation that undergoes changes during the exposure.


Wiele aspektów naszej egzystencji ulega negacji - cielesność, seksualność, rozrodczość, funkcjonują jako swoiste tabu, ulegają ufantastycznieniu i manipulacji. To, co wywołuje wstręt, lęk, przeraża, a jednocześnie, co wzbudza zachwyt, pociąga, fascynuje, na przykład obrzeża ciała, czy przejściowe stany naszego życia, jak narodziny i śmierć, wskazuje na najistotniejsze elementy naszej podmiotowości. Statyczne, trwałe jako ciała widzimy jedynie chwilowe stop-klatki permanentnej zmiany jakiejś materii. Całokształt reakcji chemicznych i związanych z nimi przemian energii zachodzących w żywych komórkach, stanowi podstawę wszelkich zjawisk biologicznych.

Wielkość instalacji zależna od przestrzeni wystawienniczej, oraz długości trwania wystawy ze względu na substację organiczną ulegającą zmianom w trakcie trwania ekspozycji.

at the beginning | na początku


Porn | video installation | 2013
Porno | wideoinstalacja | 2013Porn | video installation | 2013
Porno | wideoinstalacja | 2013Porn | video installation | 2013
Porno | wideoinstalacja | 2013Porn | video installation | 2013
Porno | wideoinstalacja | 2013Porn | video installation | 2013
Porno | wideoinstalacja | 2013Porn | video installation | 2013
Porno | wideoinstalacja | 2013Porn | video installation | 2013
Porno | wideoinstalacja | 2013Porn | video installation | 2013
Porno | wideoinstalacja | 2013Porn | video installation | 2013
Porno | wideoinstalacja | 2013with time | z czasem


Porn | video installation | 2013
Porno | wideoinstalacja | 2013Porn | video installation | 2013
Porno | wideoinstalacja | 2013Porn | video installation | 2013
Porno | wideoinstalacja | 2013Porn | video installation | 2013
Porno | wideoinstalacja | 2013Porn | video installation | 2013
Porno | wideoinstalacja | 2013Porn | video installation | 2013
Porno | wideoinstalacja | 2013Porn | video installation | 2013
Porno | wideoinstalacja | 2013Porn | video installation | 2013
Porno | wideoinstalacja | 2013Porn | video installation | 2013
Porno | wideoinstalacja | 2013Porn | video installation | 2013
Porno | wideoinstalacja | 2013