Fragments | FragmentyFrom the etymological point of view the word patient means the suffering one. We are most afraid not of the suffering as such, but of the downgrading form of suffering. A disease which takes control of the body, not staining it with a stigma and not resulting in decay, puts the patients into a privileged position since it is not repugnant. The moral judgements on anomalies hide aesthetic judgements, which constitute a threat of division into what is human and animal, innocent and tarnished, beautiful and ugly, familiar and strange. Any deviations, which provoke disgust, are always associated with the shell of the Other. The level of deformity is not the main problem. It is the fact that it represents the irreversible and imminent human disintegration.


Pod względem etymologicznym pacjent znaczy cierpiący. Najbardziej boimy się nie cierpienia, jako takiego, lecz cierpienia, które degraduje. Choroba zniewalająca ciało, ale nie naznaczająca go piętnem ani nie powodująca rozkładu, stawia pacjenta w uprzywilejowanej pozycji bo nie jest odrażająca. Pod osądami moralnymi związanymi z anomaliami kryją się osądy estetyczne, stanowiące zagrożenie podziału na to, co ludzkie i zwierzęce, czyste i zbrukane, piękne i brzydkie, znajome i dziwaczne. Odchylenia od normy, które wzbudzają odradzę, utożsamiane są zawsze z powłoką Innego. Stopień zniekształcenia nie jest problemem nadrzędnym, a fakt, że odzwierciedla ono jakby nieodwracalny i niezahamowalny rozpad osoby ludzkiej.

right kidney | leftovers after drugs | object | 8 x 6 x 4 cm | 2012
nerka prawa | pozostałości po lekach | obiekt | 8 x 6 x 4 cm | 2012right kidney | leftovers after drugs | object | 8 x 6 x 4 cm | 2012
nerka prawa | pozostałości po lekach | obiekt | 8 x 6 x 4 cm | 2012right kidney | leftovers after drugs | object | 8 x 6 x 4 cm | 2012
nerka prawa | pozostałości po lekach | obiekt | 8 x 6 x 4 cm | 2012right kidney | leftovers after drugs | object | 8 x 6 x 4 cm | 2012
nerka prawa | pozostałości po lekach | obiekt | 8 x 6 x 4 cm | 2012right kidney | leftovers after drugs | object | 8 x 6 x 4 cm | 2012
nerka prawa | pozostałości po lekach | obiekt | 8 x 6 x 4 cm | 2012right kidney | leftovers after drugs | object | 8 x 6 x 4 cm | 2012
nerka prawa | pozostałości po lekach | obiekt | 8 x 6 x 4 cm | 2012right kidney | leftovers after drugs | object | 8 x 6 x 4 cm | 2012
nerka prawa | pozostałości po lekach | obiekt | 8 x 6 x 4 cm | 2012right kidney | leftovers after drugs | object | 8 x 6 x 4 cm | 2012
nerka prawa | pozostałości po lekach | obiekt | 8 x 6 x 4 cm | 2012right kidney | leftovers after drugs | object | 8 x 6 x 4 cm | 2012
nerka prawa | pozostałości po lekach | obiekt | 8 x 6 x 4 cm | 2012right kidney | leftovers after drugs | object | 8 x 6 x 4 cm | 2012
nerka prawa | pozostałości po lekach | obiekt | 8 x 6 x 4 cm | 2012

stomach | leftovers after drugs | object | 15 x 8 x 6 cm | 2012
żołądek | pozostałości po lekach | obiekt | 15 x 8 x 6 cm | 2012stomach | leftovers after drugs | object | 15 x 8 x 6 cm | 2012
żołądek | pozostałości po lekach | obiekt | 15 x 8 x 6 cm | 2012stomach | leftovers after drugs | object | 15 x 8 x 6 cm | 2012
żołądek | pozostałości po lekach | obiekt | 15 x 8 x 6 cm | 2012stomach | leftovers after drugs | object | 15 x 8 x 6 cm | 2012
żołądek | pozostałości po lekach | obiekt | 15 x 8 x 6 cm | 2012stomach | leftovers after drugs | object | 15 x 8 x 6 cm | 2012
żołądek | pozostałości po lekach | obiekt | 15 x 8 x 6 cm | 2012stomach | leftovers after drugs | object | 15 x 8 x 6 cm | 2012
żołądek | pozostałości po lekach | obiekt | 15 x 8 x 6 cm | 2012stomach | leftovers after drugs | object | 15 x 8 x 6 cm | 2012
żołądek | pozostałości po lekach | obiekt | 15 x 8 x 6 cm | 2012stomach | leftovers after drugs | object | 15 x 8 x 6 cm | 2012
żołądek | pozostałości po lekach | obiekt | 15 x 8 x 6 cm | 2012stomach | leftovers after drugs | object | 15 x 8 x 6 cm | 2012
żołądek | pozostałości po lekach | obiekt | 15 x 8 x 6 cm | 2012stomach | leftovers after drugs | object | 15 x 8 x 6 cm | 2012
żołądek | pozostałości po lekach | obiekt | 15 x 8 x 6 cm | 2012

low back | leftovers after drugs | object | 31 x 27 x 13 cm | 2012
lędzwie | pozostałości po lekach | obiekt | 31 x 27 x 13 cm | 2012low back | leftovers after drugs | object | 31 x 27 x 13 cm | 2012
lędzwie | pozostałości po lekach | obiekt | 31 x 27 x 13 cm | 2012low back | leftovers after drugs | object | 31 x 27 x 13 cm | 2012
lędzwie | pozostałości po lekach | obiekt | 31 x 27 x 13 cm | 2012low back | leftovers after drugs | object | 31 x 27 x 13 cm | 2012
lędzwie | pozostałości po lekach | obiekt | 31 x 27 x 13 cm | 2012low back | leftovers after drugs | object | 31 x 27 x 13 cm | 2012
lędzwie | pozostałości po lekach | obiekt | 31 x 27 x 13 cm | 2012low back | leftovers after drugs | object | 31 x 27 x 13 cm | 2012
lędzwie | pozostałości po lekach | obiekt | 31 x 27 x 13 cm | 2012low back | leftovers after drugs | object | 31 x 27 x 13 cm | 2012
lędzwie | pozostałości po lekach | obiekt | 31 x 27 x 13 cm | 2012low back | leftovers after drugs | object | 31 x 27 x 13 cm | 2012
lędzwie | pozostałości po lekach | obiekt | 31 x 27 x 13 cm | 2012low back | leftovers after drugs | object | 31 x 27 x 13 cm | 2012
lędzwie | pozostałości po lekach | obiekt | 31 x 27 x 13 cm | 2012low back | leftovers after drugs | object | 31 x 27 x 13 cm | 2012
lędzwie | pozostałości po lekach | obiekt | 31 x 27 x 13 cm | 2012low back | leftovers after drugs | object | 31 x 27 x 13 cm | 2012
lędzwie | pozostałości po lekach | obiekt | 31 x 27 x 13 cm | 2012low back | leftovers after drugs | object | 31 x 27 x 13 cm | 2012
lędzwie | pozostałości po lekach | obiekt | 31 x 27 x 13 cm | 2012low back | leftovers after drugs | object | 31 x 27 x 13 cm | 2012
lędzwie | pozostałości po lekach | obiekt | 31 x 27 x 13 cm | 2012low back | leftovers after drugs | object | 31 x 27 x 13 cm | 2012
lędzwie | pozostałości po lekach | obiekt | 31 x 27 x 13 cm | 2012low back | leftovers after drugs | object | 31 x 27 x 13 cm | 2012
lędzwie | pozostałości po lekach | obiekt | 31 x 27 x 13 cm | 2012low back | leftovers after drugs | object | 31 x 27 x 13 cm | 2012
lędzwie | pozostałości po lekach | obiekt | 31 x 27 x 13 cm | 2012

abdomen | leftovers after drugs | object | 16 x 19 x 10 cm | 2012
brzuch | pozostałości po lekach | obiekt | 16 x 19 x 10 cm | 2012abdomen | leftovers after drugs | object | 16 x 19 x 10 cm | 2012
brzuch | pozostałości po lekach | obiekt | 16 x 19 x 10 cm | 2012abdomen | leftovers after drugs | object | 16 x 19 x 10 cm | 2012
brzuch | pozostałości po lekach | obiekt | 16 x 19 x 10 cm | 2012abdomen | leftovers after drugs | object | 16 x 19 x 10 cm | 2012
brzuch | pozostałości po lekach | obiekt | 16 x 19 x 10 cm | 2012abdomen | leftovers after drugs | object | 16 x 19 x 10 cm | 2012
brzuch | pozostałości po lekach | obiekt | 16 x 19 x 10 cm | 2012abdomen | leftovers after drugs | object | 16 x 19 x 10 cm | 2012
brzuch | pozostałości po lekach | obiekt | 16 x 19 x 10 cm | 2012abdomen | leftovers after drugs | object | 16 x 19 x 10 cm | 2012
brzuch | pozostałości po lekach | obiekt | 16 x 19 x 10 cm | 2012abdomen | leftovers after drugs | object | 16 x 19 x 10 cm | 2012
brzuch | pozostałości po lekach | obiekt | 16 x 19 x 10 cm | 2012abdomen | leftovers after drugs | object | 16 x 19 x 10 cm | 2012
brzuch | pozostałości po lekach | obiekt | 16 x 19 x 10 cm | 2012abdomen | leftovers after drugs | object | 16 x 19 x 10 cm | 2012
brzuch | pozostałości po lekach | obiekt | 16 x 19 x 10 cm | 2012abdomen | leftovers after drugs | object | 16 x 19 x 10 cm | 2012
brzuch | pozostałości po lekach | obiekt | 16 x 19 x 10 cm | 2012abdomen | leftovers after drugs | object | 16 x 19 x 10 cm | 2012
brzuch | pozostałości po lekach | obiekt | 16 x 19 x 10 cm | 2012

left elbow | leftovers after drugs | object | 21 x 16 x 8 cm | 2012
łokiec lewy | pozostałości po lekach | obiekt | 21 x 16 x 8 cm | 2012left elbow | leftovers after drugs | object | 21 x 16 x 8 cm | 2012
łokiec lewy | pozostałości po lekach | obiekt | 21 x 16 x 8 cm | 2012left elbow | leftovers after drugs | object | 21 x 16 x 8 cm | 2012
łokiec lewy | pozostałości po lekach | obiekt | 21 x 16 x 8 cm | 2012left elbow | leftovers after drugs | object | 21 x 16 x 8 cm | 2012
łokiec lewy | pozostałości po lekach | obiekt | 21 x 16 x 8 cm | 2012left elbow | leftovers after drugs | object | 21 x 16 x 8 cm | 2012
łokiec lewy | pozostałości po lekach | obiekt | 21 x 16 x 8 cm | 2012left elbow | leftovers after drugs | object | 21 x 16 x 8 cm | 2012
łokiec lewy | pozostałości po lekach | obiekt | 21 x 16 x 8 cm | 2012left elbow | leftovers after drugs | object | 21 x 16 x 8 cm | 2012
łokiec lewy | pozostałości po lekach | obiekt | 21 x 16 x 8 cm | 2012left elbow | leftovers after drugs | object | 21 x 16 x 8 cm | 2012
łokiec lewy | pozostałości po lekach | obiekt | 21 x 16 x 8 cm | 2012left elbow | leftovers after drugs | object | 21 x 16 x 8 cm | 2012
łokiec lewy | pozostałości po lekach | obiekt | 21 x 16 x 8 cm | 2012left elbow | leftovers after drugs | object | 21 x 16 x 8 cm | 2012
łokiec lewy | pozostałości po lekach | obiekt | 21 x 16 x 8 cm | 2012

right elbow | leftovers after drugs | object | 19 x 9 x 6 cm | 2012
łokiec prawy | pozostałości po lekach | obiekt | 19 x 9 x 6 cm | 2012right elbow | leftovers after drugs | object | 19 x 9 x 6 cm | 2012
łokiec prawy | pozostałości po lekach | obiekt | 19 x 9 x 6 cm | 2012right elbow | leftovers after drugs | object | 19 x 9 x 6 cm | 2012
łokiec prawy | pozostałości po lekach | obiekt | 19 x 9 x 6 cm | 2012right elbow | leftovers after drugs | object | 19 x 9 x 6 cm | 2012
łokiec prawy | pozostałości po lekach | obiekt | 19 x 9 x 6 cm | 2012right elbow | leftovers after drugs | object | 19 x 9 x 6 cm | 2012
łokiec prawy | pozostałości po lekach | obiekt | 19 x 9 x 6 cm | 2012right elbow | leftovers after drugs | object | 19 x 9 x 6 cm | 2012
łokiec prawy | pozostałości po lekach | obiekt | 19 x 9 x 6 cm | 2012right elbow | leftovers after drugs | object | 19 x 9 x 6 cm | 2012
łokiec prawy | pozostałości po lekach | obiekt | 19 x 9 x 6 cm | 2012left ankle | leftovers after drugs | object | 10 x 10 x 4 cm | 2012
kostka lewa | pozostałości po lekach | obiekt | 10 x 10 x 4 cm | 2012left ankle | leftovers after drugs | object | 10 x 10 x 4 cm | 2012
kostka lewa | pozostałości po lekach | obiekt | 10 x 10 x 4 cm | 2012left ankle | leftovers after drugs | object | 10 x 10 x 4 cm | 2012
kostka lewa | pozostałości po lekach | obiekt | 10 x 10 x 4 cm | 2012left ankle | leftovers after drugs | object | 10 x 10 x 4 cm | 2012
kostka lewa | pozostałości po lekach | obiekt | 10 x 10 x 4 cm | 2012left ankle | leftovers after drugs | object | 10 x 10 x 4 cm | 2012
kostka lewa | pozostałości po lekach | obiekt | 10 x 10 x 4 cm | 2012left ankle | leftovers after drugs | object | 10 x 10 x 4 cm | 2012
kostka lewa | pozostałości po lekach | obiekt | 10 x 10 x 4 cm | 2012left ankle | leftovers after drugs | object | 10 x 10 x 4 cm | 2012
kostka lewa | pozostałości po lekach | obiekt | 10 x 10 x 4 cm | 2012left ankle | leftovers after drugs | object | 10 x 10 x 4 cm | 2012
kostka lewa | pozostałości po lekach | obiekt | 10 x 10 x 4 cm | 2012

left knee | leftovers after drugs | object | 22 x 16 x 11 cm | 2012
kolano lewe | pozostałości po lekach | obiekt | 22 x 16 x 11 cm | 2012left knee | leftovers after drugs | object | 22 x 16 x 11 cm | 2012
kolano lewe | pozostałości po lekach | obiekt | 22 x 16 x 11 cm | 2012left knee | leftovers after drugs | object | 22 x 16 x 11 cm | 2012
kolano lewe | pozostałości po lekach | obiekt | 22 x 16 x 11 cm | 2012left knee | leftovers after drugs | object | 22 x 16 x 11 cm | 2012
kolano lewe | pozostałości po lekach | obiekt | 22 x 16 x 11 cm | 2012left knee | leftovers after drugs | object | 22 x 16 x 11 cm | 2012
kolano lewe | pozostałości po lekach | obiekt | 22 x 16 x 11 cm | 2012left knee | leftovers after drugs | object | 22 x 16 x 11 cm | 2012
kolano lewe | pozostałości po lekach | obiekt | 22 x 16 x 11 cm | 2012left knee | leftovers after drugs | object | 22 x 16 x 11 cm | 2012
kolano lewe | pozostałości po lekach | obiekt | 22 x 16 x 11 cm | 2012left knee | leftovers after drugs | object | 22 x 16 x 11 cm | 2012
kolano lewe | pozostałości po lekach | obiekt | 22 x 16 x 11 cm | 2012left knee | leftovers after drugs | object | 22 x 16 x 11 cm | 2012
kolano lewe | pozostałości po lekach | obiekt | 22 x 16 x 11 cm | 2012

right knee | leftovers after drugs | object | 20 x 15 x 10 cm | 2012
kolano prawe | pozostałości po lekach | obiekt | 20 x 15 x 10 cm | 2012right knee | leftovers after drugs | object | 20 x 15 x 10 cm | 2012
kolano prawe | pozostałości po lekach | obiekt | 20 x 15 x 10 cm | 2012right knee | leftovers after drugs | object | 20 x 15 x 10 cm | 2012
kolano prawe | pozostałości po lekach | obiekt | 20 x 15 x 10 cm | 2012right knee | leftovers after drugs | object | 20 x 15 x 10 cm | 2012
kolano prawe | pozostałości po lekach | obiekt | 20 x 15 x 10 cm | 2012right knee | leftovers after drugs | object | 20 x 15 x 10 cm | 2012
kolano prawe | pozostałości po lekach | obiekt | 20 x 15 x 10 cm | 2012right knee | leftovers after drugs | object | 20 x 15 x 10 cm | 2012
kolano prawe | pozostałości po lekach | obiekt | 20 x 15 x 10 cm | 2012right knee | leftovers after drugs | object | 20 x 15 x 10 cm | 2012
kolano prawe | pozostałości po lekach | obiekt | 20 x 15 x 10 cm | 2012right knee | leftovers after drugs | object | 20 x 15 x 10 cm | 2012
kolano prawe | pozostałości po lekach | obiekt | 20 x 15 x 10 cm | 2012

left fist | leftovers after drugs | object | 25 x 9 x 6 cm | 2012
pięść lewa | pozostałości po lekach | obiekt | 25 x 9 x 6 cm | 2012left fist | leftovers after drugs | object | 25 x 9 x 6 cm | 2012
pięść lewa | pozostałości po lekach | obiekt | 25 x 9 x 6 cm | 2012left fist | leftovers after drugs | object | 25 x 9 x 6 cm | 2012
pięść lewa | pozostałości po lekach | obiekt | 25 x 9 x 6 cm | 2012left fist | leftovers after drugs | object | 25 x 9 x 6 cm | 2012
pięść lewa | pozostałości po lekach | obiekt | 25 x 9 x 6 cm | 2012left fist | leftovers after drugs | object | 25 x 9 x 6 cm | 2012
pięść lewa | pozostałości po lekach | obiekt | 25 x 9 x 6 cm | 2012left fist | leftovers after drugs | object | 25 x 9 x 6 cm | 2012
pięść lewa | pozostałości po lekach | obiekt | 25 x 9 x 6 cm | 2012left fist | leftovers after drugs | object | 25 x 9 x 6 cm | 2012
pięść lewa | pozostałości po lekach | obiekt | 25 x 9 x 6 cm | 2012left fist | leftovers after drugs | object | 25 x 9 x 6 cm | 2012
pięść lewa | pozostałości po lekach | obiekt | 25 x 9 x 6 cm | 2012left fist | leftovers after drugs | object | 25 x 9 x 6 cm | 2012
pięść lewa | pozostałości po lekach | obiekt | 25 x 9 x 6 cm | 2012left fist | leftovers after drugs | object | 25 x 9 x 6 cm | 2012
pięść lewa | pozostałości po lekach | obiekt | 25 x 9 x 6 cm | 2012left fist | leftovers after drugs | object | 25 x 9 x 6 cm | 2012
pięść lewa | pozostałości po lekach | obiekt | 25 x 9 x 6 cm | 2012

left wrist | leftovers after drugs | object | 8 x 7 x 5 cm | 2012
nadgarstek lewy | pozostałości po lekach | obiekt | 8 x 7 x 5 cm | 2012left wrist | leftovers after drugs | object | 8 x 7 x 5 cm | 2012
nadgarstek lewy | pozostałości po lekach | obiekt | 8 x 7 x 5 cm | 2012left wrist | leftovers after drugs | object | 8 x 7 x 5 cm | 2012
nadgarstek lewy | pozostałości po lekach | obiekt | 8 x 7 x 5 cm | 2012left wrist | leftovers after drugs | object | 8 x 7 x 5 cm | 2012
nadgarstek lewy | pozostałości po lekach | obiekt | 8 x 7 x 5 cm | 2012left wrist | leftovers after drugs | object | 8 x 7 x 5 cm | 2012
nadgarstek lewy | pozostałości po lekach | obiekt | 8 x 7 x 5 cm | 2012left wrist | leftovers after drugs | object | 8 x 7 x 5 cm | 2012
nadgarstek lewy | pozostałości po lekach | obiekt | 8 x 7 x 5 cm | 2012left wrist | leftovers after drugs | object | 8 x 7 x 5 cm | 2012
nadgarstek lewy | pozostałości po lekach | obiekt | 8 x 7 x 5 cm | 2012left wrist | leftovers after drugs | object | 8 x 7 x 5 cm | 2012
nadgarstek lewy | pozostałości po lekach | obiekt | 8 x 7 x 5 cm | 2012

right wrist | leftovers after drugs | object | 8 x 6 x 4 cm | 2012
nadgarstek prawy | pozostałości po lekach | obiekt | 8 x 6 x 4 cm | 2012right wrist | leftovers after drugs | object | 8 x 6 x 4 cm | 2012
nadgarstek prawy | pozostałości po lekach | obiekt | 8 x 6 x 4 cm | 2012right wrist | leftovers after drugs | object | 8 x 6 x 4 cm | 2012
nadgarstek prawy | pozostałości po lekach | obiekt | 8 x 6 x 4 cm | 2012right wrist | leftovers after drugs | object | 8 x 6 x 4 cm | 2012
nadgarstek prawy | pozostałości po lekach | obiekt | 8 x 6 x 4 cm | 2012right wrist | leftovers after drugs | object | 8 x 6 x 4 cm | 2012
nadgarstek prawy | pozostałości po lekach | obiekt | 8 x 6 x 4 cm | 2012right wrist | leftovers after drugs | object | 8 x 6 x 4 cm | 2012
nadgarstek prawy | pozostałości po lekach | obiekt | 8 x 6 x 4 cm | 2012