33-34 | 33-34Spine (Latin Columna vertebralis) - part of the skeletal system, which constitutes the major axis and support. Spine of animals without a tail, including humans, consists of 33-34 vertebrae, which are extending from the head to the tail bone.


Kręgosłup (łac. Columna vertebralis) – część układu kostnego, stanowiąca jego główną oś i podporę. Kręgosłup u zwierząt nieposiadających ogona, w tym człowieka, zbudowany jest z 33-34 kręgów, rozciągających się od głowy do kości ogonowej.

  33-34 | video | 2010
33-34 | wideo | 2010