Files | KartotekaIt is not fatal diseases that are the most feared ones, but those which transform the body into an item of revulsion. If something is described as sick, it means it is disgusting and ugly. In French a derelict facade is still described as lepreuse – leprous. Modern metaphors for illnesses, which society identifies with widely understood evil, do not help the suffering people. They constitute cheap tricks, although it is highly desirable for certain frightful diseases to be perceived as something normal. Even an illness provoking utter disgust should be solely an illness. The starting point for the drawings are archive footage of deformed body.


Choroby śmiertelne nie budzą największego strachu, ale te które przemieniają ciało w coś wstrętnego. Jeśli coś określane jest jako chore, oznacza to, że jest odrażające i brzydkie. W języki francuskim sypiąca się fasada domu określana jest nadal jako lepreuse – trędowata. Współczesne metafory choroby utożsamiane przez społeczeństwo z szeroko pojętym złem, nie pomagają osobom naprawdę cierpiącym. Stanowią one jedynie tani chwyt, a jest przecież nader pożądane, by określone, wywołujące strach schorzenia, zaczęły być odbierane jako coś normalnego. Nawet choroba wywołująca największą odrazę, może być jedynie chorobą. Punktem wyjścia do rysunków są zdjęcia archiwalne przedstawiające zdeformowane ciała.

Case 19 | graphite on paper | 150 x 500 cm | 2013
Przypadek 19 | grafit na papierze | 150 x 500 cm | 2013

Case 18 | graphite on paper | 120 x 220 cm | 2013
Przypadek 18 | grafit na papierze | 120 x 220 cm | 2013

Case 17 | graphite on paper | 120 x 220 cm | 2013
Przypadek 17 | grafit na papierze | 120 x 220 cm | 2013

Case 16 | graphite on paper | 120 x 220 cm | 2013
Przypadek 16 | grafit na papierze | 120 x 220 cm | 2013

Case 15 | graphite on paper | 120 x 220 cm | 2013
Przypadek 15 | grafit na papierze | 120 x 220 cm | 2013

Case 14 | graphite on paper | 120 x 220 cm | 2013
Przypadek 14 | grafit na papierze | 120 x 220 cm | 2013

Case 13 | graphite on paper | 120 x 220 cm | 2013
Przypadek 13 | grafit na papierze | 120 x 220 cm | 2013

Case 12 | graphite on paper | 120 x 220 cm | 2013
Przypadek 12 | grafit na papierze | 120 x 220 cm | 2013

Case 11 | graphite on paper | 120 x 220 cm | 2013
Przypadek 11 | grafit na papierze | 120 x 220 cm | 2013

Case 10 | graphite on paper | 150 x 215 cm | 2012
Przypadek 10 | grafit na papierze | 150 x 215 cm | 2012

Case 9 | graphite on paper | 150 x 205 cm | 2012
Przypadek 9 | grafit na papierze | 150 x 205 cm | 2012

Case 8 | graphite on paper | 145 x 300 cm | 2012
Przypadek 8 | grafit na papierze | 145 x 300 cm | 2012

Case 7 | graphite on paper | 145 x 290 cm | 2012
Przypadek 7 | grafit na papierze | 145 x 290 cm | 2012

Case 6 | graphite on paper | 145 x 290 cm | 2011
Przypadek 6 | grafit na papierze | 145 x 290 cm | 2011

Case 5 | graphite on paper | 150 x 300 cm | 2011
Przypadek 5 | grafit na papierze | 150 x 300 cm | 2011

Case 4 | graphite on paper | 150 x 300 cm | 2011
Przypadek 4 | grafit na papierze | 150 x 300 cm | 2011

Case 3 | graphite on paper | 150 x 300 cm | 2011
Przypadek 3 | grafit na papierze | 150 x 300 cm | 2011

Case 2 | graphite on paper | 150 x 150 cm | 2010
Przypadek 2 | grafit na papierze | 150 x 150 cm | 2010

Case 1 | graphite on paper | 150 x 200 cm | 2010
Przypadek 1 | grafit na papierze | 150 x 200 cm | 2010

Intern | graphite on paper | 150 x 200 cm | 2010
Praktyka | grafit na papierze | 150 x 200 cm | 2010