Bed stains | Plamy łóżkoweEssence of the unstructured stains from a methodological point of view, is to bring out an individual's personality with all its specific features. Bed stains, is a series of works created due to forced stay in the bed, in which the technology has an important role. They are painted with paint made from drugs. The shape of the spots is inspired by human anatomy. The works are created in close relation to the research associated with the test projection, created in 1921 by the Swiss psychoanalyst Hermann Rorschach. In search of the most naturalproportions of image for the modern man, the format of the works is taken from monitor size. Title of each image is a sequence of digits, which refers to the daily pain scale.


Istotą działania plam niestrukturalnych z metodologicznego punktu widzenia, jest wydobycie osobowości jednostki wraz z wszystkimi specyficznymi jej cechami. Plamy łóżkowe to seria prac, powstałych z powodu przymusowego pobytu w łóżku, w których istotną rolę pełni technologia. Malowane są one farbami wykonanymi z leków. Kształt plam inspirowany jest anatomią ludzką. Prace powstają w ścisłej relacji do badań związanych z testem projekcyjnym, stworzony w 1921 roku przez szwajcarskiego psychoanalityka Hermanna Rorschacha. W poszukiwaniu najbardziej naturalnej proporcji obrazu dla współczesnego człowieka, format prac został zaczerpnięty z wielkości monitora. Tytuł poszczególnych obrazów stanowi ciąg cyfr, który odwołuje się do dziennika skali bólu.

03150613 | medical preparations on canvas | 34 x 40 cm | 2013
03150613 | preparaty medyczne na płótnie | 34 x 40 cm | 2013

02140613 | medical preparations on canvas | 34 x 40 cm | 2013
02140613 | preparaty medyczne na płótnie | 34 x 40 cm | 2013

01130613 | medical preparations on canvas | 34 x 40 cm | 2013
01130613 | preparaty medyczne na płótnie | 34 x 40 cm | 2013

04110613 | medical preparations on canvas | 34 x 40 cm | 2013
04110613 | preparaty medyczne na płótnie | 34 x 40 cm | 2013

02300513 | medical preparations on canvas | 34 x 40 cm | 2013
02300513 | preparaty medyczne na płótnie | 34 x 40 cm | 2013

01200513 | medical preparations on canvas | 34 x 40 cm | 2013
01200513 | preparaty medyczne na płótnie | 34 x 40 cm | 2013

00190513 | medical preparations on canvas | 34 x 40 cm | 2013
00190513 | preparaty medyczne na płótnie | 34 x 40 cm | 2013

02160513 | medical preparations on canvas | 34 x 40 cm | 2013
02160513 | preparaty medyczne na płótnie | 34 x 40 cm | 2013

02140513 | medical preparations on canvas | 34 x 40 cm | 2013
02140513 | preparaty medyczne na płótnie | 34 x 40 cm | 2013

01110513 | medical preparations on canvas | 34 x 40 cm | 2013
01110513 | preparaty medyczne na płótnie | 34 x 40 cm | 2013

03040513 | medical preparations on canvas | 34 x 40 cm | 2013
03040513 | preparaty medyczne na płótnie | 34 x 40 cm | 2013

04300413 | medical preparations on canvas | 34 x 40 cm | 2013
04300413 | preparaty medyczne na płótnie | 34 x 40 cm | 2013

01270413 | medical preparations on canvas | 34 x 40 cm | 2013
01270413 | preparaty medyczne na płótnie | 34 x 40 cm | 2013

05260413 | medical preparations on canvas | 52 x 62 cm | 2013
05260413 | preparaty medyczne na płótnie | 52 x 62 cm | 2013

03230413 | medical preparations on canvas | 52 x 62 cm | 2013
03230413 | preparaty medyczne na płótnie | 52 x 62 cm | 2013

03220413 | medical preparations on canvas | 34 x 40 cm | 2013
03220413 | preparaty medyczne na płótnie | 34 x 40 cm | 2013

06200413 | medical preparations on canvas | 34 x 40 cm | 2013
06200413 | preparaty medyczne na płótnie | 34 x 40 cm | 2013

01170413 | medical preparations on canvas | 20 x 24 cm | 2013
01170413 | preparaty medyczne na płótnie | 20 x 24 cm | 2013

01130413 | medical preparations on canvas | 20 x 24 cm | 2013
01130413 | preparaty medyczne na płótnie | 20 x 24 cm | 2013

03100413 | medical preparations on canvas | 20 x 24 cm | 2013
03100413 | preparaty medyczne na płótnie | 20 x 24 cm | 2013

00040413 | medical preparations on canvas | 34 x 40 cm | 2013
00040413 | preparaty medyczne na płótnie | 34 x 40 cm | 2013

05030413 | medical preparations on canvas | 34 x 40 cm | 2013
05030413 | preparaty medyczne na płótnie | 34 x 40 cm | 2013

08300313 | medical preparations on canvas | 34 x 40 cm | 2013
08300313 | preparaty medyczne na płótnie | 34 x 40 cm | 2013

01220313 | medical preparations on canvas | 34 x 40 cm | 2013
01220313 | preparaty medyczne na płótnie | 34 x 40 cm | 2013

02170313 | medical preparations on canvas | 34 x 40 cm | 2013
02170313 | preparaty medyczne na płótnie | 34 x 40 cm | 2013

02130313 | medical preparations on canvas | 34 x 40 cm | 2013
02130313 | preparaty medyczne na płótnie | 34 x 40 cm | 2013