Black body | Ciało czarneEven innocent and harmless representations as images of graphite, can through prejudice or attitude of the recipient, create a negative perception of the object, giving it a abnormal characteristics. Phothographs are make during creating drawings from "Files" cycle, which represent deformed body. I find them as a entrance into the drawing, identifying close-up of his tissues, they remind me of angiography, but viewers oftem equate them as astronomical objects or pathogenic micro-organisms.


Nawet niewinne i niegroźne reprezentacje, jak zdjęcia grafitu potrafią, poprzez uprzedzenia lub nastawienie odbiorcy, kreować negatywny odbiór obiektu, nadając mu niewłaściwe cechy. Fotografie powstają podczas tworzenia rysunków z cyklu Kartoteka reprezentujących zdeformowane ciało. Dla mnie są wejściem do wnętrza rysunku, utożsamiając zbliżone fragmenty jego tkanki, przypominają mi badanie angiograficzne, ale odbiorcy często indentyfikują je z obiektami astronomicznymi, czy mikroorganizmami chorobotwórczymi.

 

CDCVII/03 | photography | 12 x 12 cm | 2013
CDCVII/03 | fotografia | 12 x 12 cm | 2013

CNCIX/47 | photography | 12 x 12 cm | 2013
CNCIX/47 | fotografia | 12 x 12 cm | 2013

CNCVI/03 | photography | 12 x 12 cm | 2013
CNCVI/03 | fotografia | 12 x 12 cm | 2013

CDCV/61 | photography | 12 x 12 cm | 2013
CDCV/61 | fotografia | 12 x 12 cm | 2013

CDCVIII/26 | photography | 12 x 12 cm | 2013
CDCVIII/26 | fotografia | 12 x 12 cm | 2013

CNCX/97 | phtograpy | 12 x 12 cm | 2013
CNCX/97 | fotografia | 12 x 12 cm | 2013

CDCI/51 | photograpy | 12 x 12 cm | 2013
CDCI/51 | fotografia | 12 x 12 cm | 2013

CDCIII/75 | photography | 12 x 12 cm | 2013
CDCIII/75 | fotografia | 12 x 12 cm | 2013

CDC/96 | photography | 12 x 12 cm | 2013
CDC/96 | fotografia | 12 x 12 cm | 2013